Videotuotanto – videoita ammattilaisille ja yrityksille

Tarvitseeko yrityksenne uudenaikaisen videon viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin? Suunnitellaan yhdessä miten toteutamme sen!

rop-videotuotanto-1

Yrityksille toteutettavien videoiden lähtökohtana on tarina ja informaatio, jonka yritys haluaa välittää. Ammattimaiseen videotuotantoon kuuluu useita työvaiheita, ja huolellinen tavoitemäärittely sekä suunnittelu on avainasemassa onnistuneen lopputuotoksen rakentamisessa. Toteutusprosessiin kuuluvat usein seuraavat vaiheet:

1.) Suunnittelu ja tavoitemäärittely

2.) Käsikirjoituksen toteuttaminen

3.) Kuvaussuunnitelman toteuttaminen sekä kuvausjärjestelyt

4.) Kuvauksen toteuttaminen

5.) Videoeditointi

6.) Valmiin videon toimittaminen asiakkaalle

Videon toteuttamisen kynnyksenä on usein selkeän idean puute, ja tämän takia kannattaakin suunnittelupalaveriin pyytää videototeutuksia tekevä taho, jolla on kokemusta ideoiden työstämisestä käytännön videoksi.

Toteutan asiakkailleni mm.:

  • Yritysesittelyjä
  • Työnantajamielikuvavideoita
  • Tuote-/palveluesittelyjä
  • Viestinnällisiä videoita
  • Promo- ja mainosvideoita
  • Dokumentaarisia (behind the scenes) videoita

Yritysesittelyissä halutaan usein esitellä yrityksen toimintaa, periaatteita, tuotteita/palveluita sekä henkilöstöä.

Työnantajamielikuvavideoiden tarkoituksena on välittää kuva yrityksestä työnantajana. Kohderyhmänä on pääasiassa potentiaaliset tulevaisuuden työntekijät. Tämä videotyyppi on yleistynyt, sillä kilpailu parhaista työntekijöistä työmarkkinoilla koetaan tärkeäksi.

Tuote- ja palveluesittelyissä keskitytään esittelemään jotain yrityksen palvelua tai tuotetta, jotta potentiaalinen asiakas saisi siitä paremman käsityksen. Näillä videoilla on usein myynnillisiä käyttötarkoituksia.

Viestinnällisiä videoita toteutetaan esimerkiksi vuosikertomusten yhteydessä, kun halutaan toimitusjohtajan kertovan kuluneesta vuodessa videolla. Näitä videoita käytetään myös usein sisäisesti projektien esittelyyn tai tärkeän yritystä koskevan informaation välittämiseen.

Promo- ja mainosvideoiden tarkoituksena on esitellä yritystä tai palvelu/tuotetta myynnillisillä tavoitteilla. Näillä videoilla pyritään herättämään tunteita tavoitteiden edistämiseksi.

Dokumentäärisissä videoissa taltioidaan jokin tilaisuus/tapahtuma sellaisena kun se toteutuu, jotta siitä voidaan jälkikäteen koostaa tapahtumavideo.

rop-videotuotanto-2

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan työnäytteisiin. Sen lisäksi voit tutustua suoraan videoportfoliooni. Olethan yhteydessä, kuulisin mielelläni millaisen videon teidän yrityksenne tarvitsee!